โทไค มิวสิค (กรุงเทพ) TOKAI MUSIC ร้านขายเครื่องดนตรีมือสอง ของแท้ นำเข้า คัดคุณภาพ ประกัน 1 เดือน

บทความ

การติดตั้งสายดิน(Grounding System) โดย อ.วิริยะ

13-11-2555 08:16:09น.

ไฟฟ้ามีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์ถึงแก่ชีวิตถ้าใช้ไม่ถูกวิธี
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ต้องอาศัยตัวนำทางไฟฟ้าโดยจะไหลจากจุดที่ศักดิ์สูงไปสู่จุดที่ศักดิ์ต่ำกว่าเสมอ
จุดอ้างอิงทางไฟฟ้าที่มีศักดิ์ต่ำสุดเป็น 0 คือพื้นโลก (Ground) ดังนั้นเมื่อมีเส้นทางที่จะเดินทางผ่านได้ กระแสไฟฟ้าจะเดินทางผ่านตัวนำสู่พื้นดินเสมอ ร่างกายของคนเราประกอบด้วย "น้ำ" เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นตัวนำทางไฟฟ้าอย่างหนึ่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของเรา เราก็จะต้องสร้างเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำอื่นที่มีความต้านต่ำกว่าความต้านของร่างกายเราแทน เส้นทางที่เราต่อเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อให้กระไฟฟ้าไหลลงดินแทนนี้คือ "ระบบสายดิน (Grounding System)" นั่นเอง

ในประเทศไทยของเรายังไม่มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางไฟฟ้าออกมาบังคับเรื่อง รูปแบบของปลั๊กไฟและเต้าเสียบ รวมทั้งมาตรฐานบังคับในเรื่องการติดตั้งสายดินของระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนของประชาชน

ดังนั้นเราจึงพบว่ามีปลั๊กไฟและเต้าเสียบหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าประเทศใดในโลกนี้เป็นผู้ผลิตขึ้น ซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานของประเทศนั้นๆ
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานบังคับเรื่องการติดตั้งสายดิน ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยที่ไม่มีมาตรฐานบังคับเรื่องการติดตั้งสายดินของระบบไฟฟ้า

เช่นคอมพิวเตอร์ จะถูกบังคับเป็นมาตรฐานให้ติดตั้งสายดิน(ในต่างประเทศ) ด้วยการมีขาที่ปลั๊กไฟเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ขา จะทำหน้าที่เป็นสายดินสำหรับต่อลงดินเพื่อป้องกันไฟดูด ดังแสดงในรูป


ปลั๊กไฟที่จะนำมาใช้ก็ต้องมีขา 3 ขา โดยเป็นขาสำหรับไฟเข้า 2 ขา และอีกขาเป็นขาสำหรับต่อกับสายดินซึ่งต้องต่อลงดินเพื่อป้องกันไฟดูด

ปลั๊กไฟและเต้าเสียบแบบมีสายดิน ต้องใช้คู่กัน

ปลั๊กไฟและเต้าเสียบแบบมีสายดินในตัว อีกแบบหนึ่งที่ใช้กันมากต้องใช้คู่กันและต้องต่อสายดินให้กับอีกขา

ด้วยความไม่มีมาตรฐานเรื่องปลั๊กไฟและเต้าเสียบรวมทั้งระบบสายดินในบ้านเรา
ผลจึงเป็นแบบนี้...ไฟจึงดูด..ดูด..ดูดแล้วดูดอีก

จะแก้ปัญหาเรื่องไฟดูด ไฟรั่วจากคอมพิวเตอร์และระบบเครื่องเสียงได้อย่างไร

ก็ให้ติดตั้งสายดินโดยต่อสายไฟแล้วยึดด้วยน๊อตจากจุดของแท่นเครื่องที่เป็นโลหะแล้วต่อปลายสายด้วยแท่งทองแดงเสียบลงดิน

แท่งทองแดงสำหรับเสียบลงดิน อันนี้ราคา 50 บาทถ้วนครับ คุ้มค่าต่อการลงทุนให้กับชีวิตของเราและบุคคลอันเป็นที่รัก

ชุดเครื่องเสียงของผมจะต่อสายดินที่จุดเดียวคือที่ UPS
และใช้ปลั๊กแบบ 3 ขา ต่อไปยังคอมฯ

แบบนี้แหละที่เรียกว่าสายดิน(Ground) ตัวจริงเสียงจริงของจริง
ต้องต่อลงดินเสมอ

การติดตั้งระบบสายดิน(Grounding System) แบบถาวร